disclaimer

accountantenadviseur.nl is een handelsnaam van de Elodie Amsterdam BV.

Elodie Amsterdam BV staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam onder nummer 56 55 52 88. Het BTW nummer is NL8521.83.914B.01.

Het accountantskantoor is aangesloten bij de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA – www.nba.nl) en het Register Belastingadviseurs (RB – www.rb.nl).

Hoewel bij het gereedmaken van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. accountant en adviseur .nl is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internetsite.