Copyright

© 2020, accountantenadviseur.nl Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan accountant en adviseur .nl. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze internetsite worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie kunnen gericht worden aan het accountantskantoor via:
info@accountantenadviseur.nl