dienstverlening

De regels voor de verslaglegging en belastingen worden strenger en complexer. Als ondernemer mag u van accountant en adviseur .nl verwachten dat u zo goed mogelijk geadviseerd en scherp gehouden wordt zodat u geen kans mist. De kerntaak van accountant en adviseur .nl is het adviseren bij financiële, bedrijfseconomische en fiscale vragen. Onze diensten variëren van boekhouding, salarisadministratie, fiscaal advies tot financiële planning.

Deze diensten zijn in te delen naar:
Accountancy
Belastingen
Advies

Accountancy

Door te verdiepen in uw organisatie achter de cijfers is accountant en adviseur .nl in staat om uw kansen en bedreigingen inzichtelijk te maken en om een analyse te maken van uw onderneming. Vervolgens denkt de accountant objectief mee over de ondernemingsdoelen op grond van deze analyse en sparren we over hoe de bedrijfsvoering kan worden verbeterd. Dit gebeurt onder andere bij de jaarlijkse bespreking van de jaarrekening. Hierbij worden de jaarcijfers niet alleen bekeken maar ook geanalyseerd – middels kengetallen of meerjarenoverzichten – en worden de hoofdlijnen voor de toekomst geschetst. De financiële rapportage biedt dan ook handvatten om te praten over prognoses en begrotingen.

De full-service administratieve dienstverlening behelst ondermeer de volgende activiteiten:
• opstellen van (tussentijdse) financiële rapportages;
• verzorgen van uw boekhouding of financiële administratie (online);
• verzorgen van salarisadministraties (online);
• verzorgen van BTW-aangiften;
• verzorgen van vennootschapsbelasting-aangiften;
• pre-auditservices;
• (her-)inrichting van de financiële administratie.

Overige diensten:
• opstellen van resultaat-, balans- en liquiditeitsprognoses;
• begeleiden van kredietaanvragen;
• onderzoeken bij overnames en fusies (due-diligence);
• begeleiden van starters;
• het geven van algemene bedrijfseconomische adviezen;
• beoordelen van de administratieve organisatie en onderzoeken van interne controlesystemen.

Belastingen

Op het gebied van belastingen wordt elke ondernemer met steeds meer (complexe) wet- en regelgeving geconfronteerd. Hoe behoudt u het overzicht én hoe voorkomt u dat u teveel betaalt? Welke fiscale gevolgen hebben bedrijfseconomische beslissingen? Hoe voorkomt u naheffingsaanslagen, rente en boetes? Wat zijn fiscaal gezien de meest gunstige beleggingsoplossingen voor uw vermogen? Kortom: hoe bespaart u belasting?

Op deze en andere fiscale vragen geeft accountant en adviseur .nl graag het antwoord. accountant en adviseur .nl kent de regels en weet hoe de Belastingdienst de zaken aanpakt. En dat is in uw belastingvoordeel. accountant en adviseur .nl kan u breed ondersteunen bij de volgende belastingzaken:

• directeur-grootaandeelhouder problematiek;
• vermogende particulieren;
• stamrecht BV’s/fiscale aspecten bij ontslagvergoedingen;
• belastingaangiften en belastingadviezen;
• tax planning op het gebied van vennootschaps- en inkomstenbelasting;
• bedrijfsopvolging en overnames;
• begeleiding bij het oprichten van BV’s;
• fiscale aspecten bij vererving en schenking;
• pensioenen;
• persoonlijke inkomens- en vermogensplanning;
• loonbelasting;
• omzetbelasting.

Advies

Met de brede werkervaring als financieel adviseur kunt u bij accountant en adviseur .nl uitstekend terecht voor financieel advies op maat zoals:

• keuze rechtsvorm;
• starten van een onderneming;
• opstellen van begrotingen, prognoses en budgetten;
• persoonlijke inkomens- en vermogensplanning;
• due diligence;
• bedrijfsovernames en -opvolging begeleiden;
• ondernemingsplannen opzetten en begeleiden;
• aanvragen en begeleiding van financieringen.

Voor het uitbrengen van een passend advies staat accountant en adviseur .nl overigens niet alleen. Voor specifieke expertises onderhoudt accountant en adviseur .nl een netwerk van accountants en adviseurs.

U kunt contact opnemen als u op zoek bent naar accountant adviseurs, accountant boekhouder, accountant kantoor.